پرسشگر: فهیمه

تاریخ: شنبه, 14 شهریور 1394 05:44

وضعیت: پاسخ داده شده

سلام خدمت شما خانم دکتر .من صورتم کک م مک زیاد داره افتاب سوختگی هم یه قسمت صورتم هست چطور این کک ومک و افتاب سوختگی گه رو گونم هست از بین ببرم

تاریخ جواب: شنبه, 24 مهر 1400 20:13

با سلام به فهیمه عزیز اولین و مثرترین اقدام استفاده صحیح از

استفاده صحیح یعنی 20 دقیقه قبل از بیرون رفتن از ضدآفتاب مناسب(بر حسب پوستتان) با مقدار مناسب

(2 بند انگشت)روی کل پوست بمالید

در برخی موارد استفاده از لیزر و سایر روشها (در صورت استفاده صحیح از ضد آفتاب )میتواند موثر باشد

پیاده سازی و پشتیبانی : گروه طراحی وب گستران پارسیان