فعالیت های علمی و پژوهشی

فعاليت ها علمي و پژوهشيپژوهش

1- عضو كميته پژوهشي دانشكده پزشكي دانشگاه شهيد بهشتي 1377تا 1384
2- عضو گروه علمي جهاد دانشگاهي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي 1380تا 1383
3- نماينده دانشجويان پزشكي ورودي 77 1377تا 1382
3- عضو مركز استعدادهاي درخشان دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي 1383تا 1384
4- فعاليت در گروه تحقيقات بهداشت و پزشكي اجتماعي دانشكده پزشكي به سر پرستي آقاي دكتر حيدرزاده و خانم دكتر پارسا 1378 - 1381.
5- فعاليت در گروه تحقيقات بيوشيمي به سرپرستي خانم دكتر پژهان 1376-1382
6- فعاليت در گروه تحقيقات نوروفيزيو لوژي و نورو سايكو لوژي دانشكده پزشكي به سر پرستي خانم دكتر معتمدي و آقاي دكتر ظهيرالدين (تحقيقات نوروفيزيولوژيك با مدل حيواني Rat ) 1380-1383
7- فعاليت در گروه تحقيقات نورولوژي به سرپرستي آقاي دكتر قراگوزلي 1379-1380
8- عضو مركز استعدادهاي درخشان دانشگاه علوم پزشكي تهران 1386تا 1388
9- فعالیت در گروه اجرایی کنگره بین المللی پوست رازی درتاریخ اردیبهشت 1387
10- فعاليت در گروه تحقيقات پوست و بیماریهای تاولی در بیمارستان دازی از 1385 تا 1388
11- فعالیت دربخش اموزش بیمارستان رازی و برگزاری جلسات CPC
12- عضویت فعال در International dermatology society و شرکت و ارایه مقاله در این انجمن از 1387 تا کنون
13- عضویت در American Academy of Dermatology و شرکت در جلسات CME
14- همکاری در قطب الکترونیک معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز و تهیه برنامه های آموزش مداوم پزشکان از ابتدای سال 1389 تا کنون
15-عضو انجمن متخصصین پوست شیراز وایران

 

ساير فعاليتهاي آموزشي پژوهشيA0600227

1- شركت در كارگاهها:
1-1- شرکت در کارگاه روش تحقیق سال 1377
2-1- شرکت در کارگاه CPR و نسخه نويسي سال 1378
3-1- شركت در كارگاه روش تحقیق سال 1384و1385
4-1- شرکت در کارگاه روش تحقیق پیشرفته سال 1385
5-1- شركت در كارگاه Scientific Writing (مقدماتي و پيشرفته) سال 1386
6-1 - شركت در كارگاه آموزشي End Note و Reference Manager سال 1386


2- گواهيها:

1-2-دریافت گواهی شرکت در کارگاه آموزشی ( مقدماتی وپیشرفته ) Sceintific Writing از معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران در اردیبهشت ماه سال 86
2-2-دریافت گواهی شرکت در کارگاه روش تحقیق در گروه پزشکی اجتماعی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران در بهمن سال 1385
3-2-همکاری اجرایی در برگزاری کنگره بین الملل بیماریهای پوست دانشگاه علوم پزشکی تهران در اردیبهشت ماه سال 1386

 

فعاليتهاي تحقيقاتي:tahghigh

طرحهاي پژوهشي:

عناوين طرحهاي تحقيقاتي انجام شده در دوران تحصيل پزشكي عمومي در دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي:

1- بررسی اپیدمیولوژی میگرن در دانشجویان رشته پزشکی در سال تحصيلي 81-1380 در در دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي(همكاراصلی)
2- ارزیابی تاثیر تالاموتومی به روش Stereo tactic در کنترل تغییرات رفتاری پرخاشگری در مدل حیوانی موش(همكاراصلی)
3- بررسی ارتباط و سعت سوختگی با میزان No2/No3 ادرار وسرم(مجري)

عناوين طرحهاي تحقيقاتي انجام شده در پژوهشكده مهندسي و علوم پزشكي جانبازان:

1. بررسي عوارض پوستي جانبازان شيميايي تحت مواجهه با گاز خردل مبتلا به عوارض شديد چشمي ارديبهشت 1386(همكار)
2. مقايسه عوارض پوستي ديررس ناشي از مواجهه با گاز خردل در مقايسه با گاز اعصاب در مجروحين جنگ ايران و عراق سال 1386(همكار)
3. بررسي عوارض پوستي ديررس ناشي از مواجهه با گاز خردل در جانبازان شيميايي مونث شهرستان سردشت در سال 1387(مجري)

 

طرح هاي پژوهشي دستياري تخصصي در دانشگاه علوم پزشكي تهران:

1. بررسي ارزش تشخيصي درماتوسكوپي در تشخيص ضايعات BCC پيگمانته تایید شده با هیستو پاتولوژی در بيماران با سابقه راديوتراپي در سالهاي 85تا 86 در بيمارستان رازي(مجري)
2. بررسی نتایج Patch test های انجام شده در بیمارستان رازي از سال 1380 تا 1386 (همكار طرح)
3. بررسی شیوع ضایعات دهانی گذرا(Abortive) در بیماران مبتلا به پمفیگوس ولگاریس در سالهای1385 تا1387

پیاده سازی و پشتیبانی : گروه طراحی وب گستران پارسیان