لک صورت:‌ بایدها و نبایدها

freckle 1

 

لک صورت و راه درمان آن
لک صورت يا ملاسما 
لک صـورت يا ملاسـما عـارضه پوستي شـايعي به خصوص در دختران و خانم هاي جوان است. اين عارضه به صورت لکه هاي قهـوه اي روشن تا تيره بر روي گونه ها ؛ پيشاني و چانه و لب بالا اکثراً دو طرفه و قرينه ديده مي شود. شـايع ترين سنين بروز آن 20 تا 30 سالگي است اگرچه در دوره ي يائسگي هم ممکن است ديده شود و در خانم ها بيشتر از آقـايان است. 
عـلت هاي مختلفي در ايجـاد آن نقـش دارند ولي عامل اصلي تشديد کننده بيماري را اشعـه ماوراء بنفش خورشيد مي دانند.   
علل 
1) مصرف دارو به خصوص داروهاي پيشگيري از حاملگي ( به صورت قرص، تزريقي و يا کاشتني ) و.... داروهاي ديگر نيز در بروز آن نقش دارند. 
2) تغييـرات هورموني در بـدن از جـمله کـيست هاي متعـدد تخمــدان ( PCO ) و يا بيماري غــده فوق کليوي. 
3) برخي عطرها و دئودورانت ها و لوازم آرايشي نيز مي توانند اين ضايعات را ايجاد کنند. 
با پيشگيري از تابش مستقيم اشعه خورشيد بر روي صورت از ايجاد لک تا حد زيادي مي توان جـلوگـيري کرد. با مصرف کرم هاي ضدآفتاب به طور منظم با عيار بالاتر از 20 به فواصل هر 3 ساعت و همچـنين اجـتناب از تابش نور مستقيم خـورشـيد بر روي صورت در افراد مستعـد، مي توان از ايجـاد لک پيشگيري نمود. براي از بين بردن لک با تجويز پزشک متخصص از کرم هاي حــاوي هـيدروکـينون با درصدهاي گـوناگـون ( نبايد بيشتر از 6 تا 7 درصد باشد) و نيز از کرم ترتينوئين 05/0 درصد مي توان اسـتفاده نمود. در صورت استفاده از اين دو کرم بهتر است صبح پس از استفاده از کرم هاي ضدآفتاب استفاده شود. 
روش هاي ديگـر در درمان لک صورت : لايه برداري ( PEELING ) ؛ سايش پوست به صورت مکانيکـي ( DERMABRESION & SALABRESION )؛ لـيزر؛ کـه بسـته به پوسـت افـراد انتخـاب مي شود. افـراد با رنگ چـشــم روشـن و مـوهـاي روشــن مـقـــدار رنگـدانـه پـوسـتي کـمتري نسـبت به پوسـت هاي تيره دارند و به همين دليل نور آفتاب بيشتر در پوست اين افراد نفوذ دارد و چون يکي از اثرات نور آفتاب ايجاد لک صورت و همچنين كــک و مک است براي پيشگيري و درمان ، اين افراد نياز مبرم به ضد آفتاب دارند.
يکي از درمان هاي لک صـورت همچـنان که قـبلاً نيز گفته شد استفاده از پيـلينگ است . ولي اين روش ، مناسب همه افراد ، به خصوص افرادي که پوست تيره دارند ، نيست. چــون يکي از عـوارض پيلـينگ ايجاد لک است و احتمال ايجـاد لک در افراد با پوست تيره بالا است . 
هيچکدام از روش هاي درماني لک صورت دائمي نيست و در يک جلسه نيز انجام نمي گيرد و نياز به تجـديد درمان دارد ؛ زيرا استـعداد افراد براي ايجاد لک با اين روش هاي درمانـي برطرف نمي گردد. به هر حال مصرف ضدآفتاب در افراد مستعد يک نياز حياتي در درمان و پيشگيري از لک مي باشد.
پیاده سازی و پشتیبانی : گروه طراحی وب گستران پارسیان